Schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan dat samengesteld is uit een delegatie van telkens minstens drie afgevaardigden uit het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

De bevoegdheden van de schoolraad betreffen het recht op informatie i.v.m. materies die een weerslag hebben op het schoolleven in het algemeen, het recht op advies wat betreft schoolorganisatie, criteria inzake begeleiding en evaluatie van leerlingen en het recht op overleg over de aanwending van het lestijdenpakket, opstellen en veranderen van het schoolreglement, veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Voorzitter

Dimitri Bolle (info@arflo.be)

Schoolteam

Didier Lingier (didier.lingier@sint-rembert.be)

Agna Cattrysse (agna.cattrysse@sint-rembert.be)

Jevve Naeyaert (jevve.naeyaert@sint-rembert.be)

Katrijn De Buck (katrijn.debuck@sint-rembert.be)

Ouders

Mieke Desmet (mieke_desmet@hotmail.com)

Wouter Verbeke (wouter.joline@gmail.com)

Dimitri Bolle (info@arflo.be)

Lokale gemeenschap

Annie Huyghe (annie.huyghe9@telenet.be)

Patrick Bogaert (patrick.bogaert@telenet.be)

E.H. Philip Verbrugge (ph.verbrugge@belgacom.net)

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de schoolraad 2021-2024 vind je via onderstaande knop.