Home Over ons Visie

Visie

Onschatbaar onderwijs

In onze schatkist willen we dat elk kind zin krijgt in het leven en leren in de wereld van nu. Bij ons is het inhoudelijk aanbod van onschatbare waarde én gericht op de harmonische ontwikkeling van het totale kind: hoofd, hart en handen. De kinderen ontwikkelen kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten om zelfredzaam te kunnen zijn en om te kunnen functioneren in de hen omringende wereld. We willen alle kinderen alle kansen geven om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Zorgen voor zorg

In onze schatkist willen we dat elk kind zich goed voelt en dat het telkens opnieuw grenzen kan verleggen in zijn/haar eigen ontwikkeling. Bij sommigen gaan dit vanzelf, anderen hebben een duwtje in de rug nodig. Onze brede zorg heeft twee dimensies en vertrekt telkens vanuit het zorgcontinuüm. We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen, maar ook voor kinderen van wie de ontwikkeling anders (trager of sneller) verloopt. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we samen met de ouders die hun kind als geen ander kennen, het CLB, het ondersteuningsnetwerk, gespecialiseerde centra, …

Samen verbonden

In onze schatkist werken we graag samen met iedereen die betrokken is bij de opvoeding van elk kind. Onze school wordt gedragen door een gemotiveerd leerkrachtenteam onder leiding van de directeur. We werken op een positieve manier samen en overleggen voortdurend met als uiteindelijk doel te streven naar een permanente kwaliteitsbewaking van ons vernieuwend onderwijs en opvoedingsproject. Het spreekt voor zich dat wij deze immense taak niet alleen aankunnen. Vandaar dat wij volop rekenen op de loyale ondersteuning en medewerking van ouders, talloze externen en de gemeente Ichtegem.

IK + JIJ = WIJ

In onze schatkist is iedereen welkom. We leren omgaan met diversiteit in de klas en in de samenleving vanuit een christelijke inspiratie. Beleefdheid, leergierigheid en respect voor elkaar en de omgeving zijn waarden die we hoog in het vaandel dragen. We hopen zo bij te dragen tot een verdraagzame samenleving, een samenleving waar ieder mens telt en waar elk kind zichzelf kan en mag zijn. Samen zorgen we voor onschatbaar onderwijs:
IK + JIJ = WIJ, ons jaarthema!