Home Info voor jullie Organisatie

Organisatie

Opvang

In onze Schatkist is er voor de lessen een half uur gratis toezicht op school, na de school drie kwartier gratis toezicht. Is dit niet voldoende, dan kan je kapoen terecht in BKO De Kastaar (ook op woensdagnamiddag, vakantie- en pedagogische studiedagen.)

BKO De Kastaar

Markt 4

8480 Ichtegem

Bus

De gemeente Ichtegem organiseert het busvervoer van onze leerlingen.  Wie inlichtingen nodig heeft i.v.m. het busvervoer neemt contact op met het secretariaat van de school. Een rit met de schoolbus kost € 0,50 en wordt via de maandelijkse schoolrekening afgerekend. 

Middagmaal

Over de middag kan je kind naar huis om te eten of het kan een warme maaltijd nemen in de eetzaal. Kleuters betalen € 3,80 voor een warme maaltijd, de anderen € 4,65.  De kinderen kunnen natuurlijk ook zelf een lunchpakket meebrengen. 

Voor het middagtoezicht wordt € 1,60 per middag per kind aangerekend, met een maximum van 2 betalende kinderen per gezin. 

Dit wordt aangewend voor de loonkost van het ondersteunend personeel in de eetzaal.  De betaling gebeurt via de maandelijkse schoolrekening. 

Op de eerste schooldag is het mogelijk om een warme maaltijd te nemen.

Vanaf aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) dienen we als onderwijsinstelling te voldoen aan de regelgeving betreffende de jaarlijkse elektronische aangifte van het attest kinderopvang. Je ontvangt dit attest indien er in de loop van het kalenderjaar buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht en/of studie werd aangerekend. 

Documenten

Ziektebriefje

We verwachten dat je kind (als het vijf is) elke schooldag aanwezig is, behalve als het ziek is. Ieder kind krijgt bij het begin van het schooljaar vier ziektebriefjes waarop je als ouder kan noteren als je kind afwezig is wegens ziekte.

Een medisch attest is nodig als je kind langer dan drie dagen ziek is of als je kind voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar (kort) ziek is.  Bij tien halve dagen ongewettigde afwezigheid zijn we verplicht om het CLB in te schakelen.

Medicatie op school

In uitzonderlijke gevallen kunnen we toelaten dat kinderen medicijnen op school moeten nemen. Leerkrachten en ondersteunend personeel zijn geen artsen en mogen niet zomaar medicijnen toedienen, dit is bij wet zelfs strafbaar. 

De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van een arts. Een modelattest waarmee de behandelende arts zijn machtiging voor het toedienen van geneesmiddelen kan verlenen, kun je op school afhalen of hieronder downloaden.

Geef medicijnen in de originele verpakking en met een volledig ingevuld en ondertekend doktersattest rechtstreeks op school af.

Schoolverzekering

Een ongeval op school met lichamelijk schade moeten wij binnen 48 uur aangeven bij onze verzekeringsmaatschappij. Als je kind een ongevalletje had op school, geven we het aangifteformulier mee naar huis.

Mocht dit, om een bepaalde reden, niet het geval zijn geweest, dan kun je hier het formulier hieronder downloaden.