week van 21 november tot 25 november

Weekplanning :

Maandag : 28  november : /

Dinsdag : 29 november : voormiddag : juf Josiane op navorming, 

                                              Juf  Anouk vervangt 

                                               huistaak

Woensdag : 30 november : zwemmen

Donderdag : 1 december : huistaak

Vrijdag : 2 december : /


We startten in de Wiskundelessen met de uitbreiding van de getallenrij tot 100.  We doen dit heel uitgebreid, zodat de leerlingen duidelijk ervaren dat 53 niet hetzelfde is als 35.  Daarvoor gebruiken we een 'kadertje' met de symbolen T en E.   Ook de maaltafel van 10 volgt.

Wat betreft spelling kennen we al : ei/ij, ng en nk, aai-ooi-oei, woorden met ch en cht ( zich, licht)  woorden met drie-of viertekenklanken (sch, schr, spr...), samenstellingen  (voetbal, lachfilm).

Hierbij ook de proevenregeling voor het kerstrapport.

- dinsdag : 6/12 : Begrijpend lezen

- donderdag:  8/12 : Taalwijs

- vrijdag : 9/12 : Bewerkingen en lezen bij de juf

- maandag : 12/12 : Meten en Metend rekenen en lezen bij de juf

- dinsdag : 13/12 : Luisteren, Spreken, Meetkunde en Getallenkennis

- woensdag : 14/12 : Schrift

- donderdag : 15/12 : Spelling en Godsdienst

Er staan al oefeningen klaar op Bingel en Kabas.  Die worden ook aangevuld. 

Voor een oudercontact zal je kunnen intekenen voor maandag 19/12 en dinsdag 20/12. Meer uitleg volgt nog.


Button

Gerelateerde blogberichten

Welkom

Pijltje

Nieuws uit klas 2A

Pijltje